Pčelarsko Društvo „Moslavina Otok Ivanić“
Ivanićgradska 74 ( Opatinec)
10310 Ivanić Grad
E mail: pdmoslavina@gmail.com

OIB: 18990482967
PBZ IBANHR7123400091100015908

Predsjednik udruge
Mato Anić
tel: + 385 (0)91 95596 55
email: matula.sni@gmail.com

Tajnik udruge
Bojan Prugovečki
tel:+ 385 (0)91 5541 378
email: bprugovecki82@gmail.com

KONTAKT OBRAZAC
Please wait...