UDRUGA PČELARSKO DRUŠTVO MOSLAVINA OTOK IVANIĆ

Udruga Pčelarsko društvo Moslavina Otok Ivanić osnovano je 1977. god.

To je udruga građana osnovana sa ciljem razvoja i unapređenja pčelarstva kao gospodarske grane. Djelatnosti kojima se udruga bavi su obrazovanje pčelara putem stručnih predavanja i literature, upoznavanje pčelara sa zaštitom okoliša s posebnim osvrtom na ulogu pčela u tome, ostvarivanje suradnje s organima vlasti i ostalim udrugama te kao jedna od najvažnijih zadaća poticanje razvoja pčelarstva kod mladih, suradnjom sa školskim udruga, edukacijom i informiranjem.

Udruga informira članstvo o svom radu, o stručnim, naučnim i drugim dostignućima na zaštiti i uzgoju pčela, razvoju i unapređenju pčelarstva. Udruga organizira stručna predavanja, izložbe i izdavanja stručne literature iz područja pčelarstva.

STATUT UDRUGE

TIJELA UDRUGE

Predsjednik udruge – Anić Mato
Tajnik – Bojan Prugovečki

Upravni odbor
Alić Miroslav, Rotim Kažimir, Vjekoslav Puškarić, Horčička Đuro

Nadzorni odbor
Gašparović Davor, Cepetić Mladen, Zohar Marijan

Pašni povjerenik – Puškarić Martina

Pristupnica za članstvo u udruzi

Ako želite pristupiti udruzi , molimo Vas ispunite podatke iz obrasca. Polja označena * moraju obavezno biti ispunjena.

Članom udruge može postati svaka zainteresirana fizička osoba. Članom udruge postaje se dobrovoljnim pristupom i uplatom članarine. Član udruge ima pravo sudjelovati u radu udruge ali i izvršavati dužnosti i obveze koje svojim odlukama utvrde tijela udruge.

Članarina se sastoji od 2 dijela. 17 eura iznos je članarine Pčelarskog društva “Moslavina Otok Ivanić”. Drugi dio je članarina Hrvatskom pčelarskom savezu koju pčelari plaćaju isključivo putem svojih pčelarskih udruga. U 2023. godini članarina iznosi 30 eura po članu. Ako je unutar iste obitelji više članova; jedan član plaća punu članarinu (17+30=47 eura) i prima primjerak Hrvatske pčele a ostali članovi obitelji (uz sva prava, ali bez primanja časopisa) plaćaju pola iznosa članarine (17 +15=32 eura).

PRIJAVNI OBRAZAC ZA ČLANSTVO U UDRUZI
Please wait...