Predaja godišnjih dojava za 2021.

Poštovani pčelari,
slijedom zaprimljene upute od HPS-a za prikupljane Priloga 2.i 3. za ažuriranje EPP 2021. godinu obavještavamo vas da svoje godišnje dojave trebate predati do zaključno 31. prosinca 2020. godine ali vas molimo da to učinite barem do 15. prosinca 2020. kako bi povjereniku olakšali obradu podataka.

Svoje godišnje dojave možete predati:

Putem e-maila na povjerenikpdmoi@gmail.com
Pčelar mora dostaviti u prilogu maila jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. Povjerenik na zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

Osobno kod povjerenika ili kod za zaprimanje ovlaštenih osoba (molimo da svoj dolazak najavite telefonskim putem i da se prilikom predaje pridržavate epidemioloških mjera):

Križ: Vjekoslav Puškarić, Zagrebačka ulica 11 – tel: + 385 (0)91 56591 86
Posavski Bregi: Mato Anić – tel: + 385 (0)91 95596 55
Šumećani: Mladen Cepetić – tel: + 385 (0)99 34409 91
Zagreb: Martina Puškarić – tel: + 385 (0)95 59551 57
Na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik ili osoba ovlaštena za zaprimanje stavlja svoj paraf i datum u svrhu potvrde primitka Priloga.

Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica 

Podsjećamo:

Zaprimljeni obrasci moraju biti potpisani od strane pčelara te obvezno mora biti upisan datum popunjavanja obrasca (važeći datum je isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2020. godine). Navedeni dokumenti ostaju u arhivi udruge. Kopiju priloga 2. ili priloga 3. treba imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi za slučaj kontrola.

Svaki pčelar godišnju dojavu dužan je predati Povjereniku zaduženom za pašno područje na kojemu je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu.
Popis povjerenika dostupan je na web stranici HPS-a: www.pcela.hr
Ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu pčelarima se NE naplaćuje!
Sukladno važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše, svi pčelari u Republici Hrvatskoj dužni su se upisati u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te jednom godišnje predati obrazac godišnje dojave broja pčelinjih zajednica.

Povjerenici su dužni omogućiti svim pčelarima sukladno važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše – neovisno o članstvu u pčelarskoj udruzi, upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i ažuriranje broja pčelinjih zajednica.

Povjerenik za pašni red
Martina Puškarić